Tagged: öğretim

Eğitim, Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 0

rehberlik nedir

“Eğitim” bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranışlar kazandırma sürecidir. Eğitimin amacı,

– Bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine ve topluma yararlı hale gelmesi.

– Ortaya çıkan sorunlara çözüm bulma.

– Problem çözme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Eğitim programları, ”bilişsel” öğrenme yaşantılarıyla ilgilidir.

Öğrenci kişilik hizmetleri ise; bireysel farklara ve gereksinimlere cevap veren çabalardır, tutumları, davranışları, değerler, duygular ve kişisel amaçlarla ilgili olarak, bireye ağırlık veren etkinlikleri kapsar. (daha&helliip;)

Eğitim-Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri 0

İnsan toplumsal bir varlıktır. Doğumdan ölümüne kadar çevresi ile etkileşim halindedir. Bu süreç içinde çevrenin istek ve beklentileri çerçevesinde davranışları geliştirir. Bunun yanı sıra gereksinimlerini karşılama ve, gizil güçlerini gerçekleştirme yolunda bir eğilimi vardır. Cağımızda eğitimin amacı, bireyler arasında farkları göz önüne alarak, bireylerin gereksinimlerine yardımcı olmaktır. Ancak kalabalık okullarda öğretmenlerin öğrencilerini tek tek tanıması ve öğretimi reysel ihtiyaçlara göre uyarlaması pek mümkün değildir. (daha&helliip;)

REHBERLİK ve ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ 0

“Öğrenci kişilik hizmetleri” kavramı psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile yakından ilgili kavramlardan biridir. Çağdaş eğitim anlayışı, eğitim sürecinin tam sayılabilmesi için öğretim ve yönetim etkinliklerinin yanı sıra öğrencinin bütün yönleri ile kendine en uygun bir düzeyde gelişmesini sağlamak üzere öğrenciye dönük çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesini öngörmektedir. İşte, rehberlik ve psikolojik danışmayı da içine almak üzere eğitimde öğretim ve yönetim etkinliklerinin dışında öğrenciye dönük öteki hizmetlerin tümüne öğrenci kişilik hizmetleri (student personnel services) denir. (daha&helliip;)