Topic: Kişilik Hizmetleri

REHBERLİK ve ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

REHBERLİK ve ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ 0

“Öğrenci kişilik hizmetleri” kavramı psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile yakından ilgili kavramlardan biridir. Çağdaş eğitim anlayışı, eğitim sürecinin tam sayılabilmesi için öğretim ve yönetim etkinliklerinin yanı sıra öğrencinin bütün yönleri ile kendine en uygun bir düzeyde gelişmesini sağlamak üzere öğrenciye dönük çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesini öngörmektedir. İşte, rehberlik ve psikolojik danışmayı da içine almak üzere eğitimde öğretim ve yönetim etkinliklerinin dışında öğrenciye dönük öteki hizmetlerin tümüne öğrenci kişilik hizmetleri (student personnel services) denir. (daha&helliip;)