Topic: Kişisel Rehberlik

Kişisel Psikolojik Danışme ve Rehberlik

Uyuma Yönelik Problem Alanları 0

uyuma-yonelik-problem-alanlari

Uyuma Yönelik Problem Alanları

İlişki Problemleri:

Okul rehberlik hizmetlerinde en çok karşılaşılan sorunların başında ilişki problemleri gelmektedir. Okulun önemli görevlerinden birisi çocuğun sosyalliğe yatkın davranışlar kazanmasını sağlamaktır. Gelişen ve büyüyen çocuğun, arkadaş ve akran gruplarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirebilme ve bunları sürdürebilme becerisiyle donanması gerekir. Çocuk, gelişimsel özellikleri aile faktörü ve çevresel nedenlerden ötürü arkadaş ve akran gruplarıyla problem yaşaması kaçınılmazdır. (daha&helliip;)

Psikolojik Danışma ve Psikoterapi 0

Danışmanların Kişilik Özellikleri

Danışmanların İstendik Kişilik Özellikleri

Danışmanlıkta ve danışmanların seçiminde önem taşıyan kişilik özellikleri tartışmaya açık bir konu olmakla beraber, genel olarak kabul edilen ve önemli sayılan nitelikler arasında, duygusal kararlılığa sahip olmak, zeki olmak, kendi­sini başkalarının yerine koyarak duygularını paylaşma anlamında “empatik” bir anlayış ve seziş sahibi olmak, fikirlerinde esnek ve ön yargılardan arınık ol­mak, başkalarını dinlemeye, anlamaya ve yardım etmeye istekli olmak, antisosyal ve düşmanca duygulara sahip olmamak, sorunları olduklarından çok basit ve önemsiz görme eğiliminde olmamak, sır saklamak gibi nitelikler sayılabilir. (daha&helliip;)

Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin İle Bireysel Değişim – Gelişim 1

Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin CD zihin haritanızı lehinize programlayabilirsiniz.

Pazarlama, Askeri eğitim, psikoloji ve kişisel gelişim alanlarında uzun yıllardır kullanılan, bilinçaltına mesajlar ulaştırarak bilinçaltını yeniden programlama sisteminin Türkiye’deki adı Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin Sistemidir.  Bir diğer deyişle yeni nesil kişisel gelişim ve değişim aracıdır. (daha&helliip;)