Salı, Mayıs 14, 2024

Alanlara Göre Öğrenci Yeterlikleri ve Göstergelerinin Oluşturulması

Kapsamlı ve rehberlik programının genel yapısını belirle­dikten sonra, öğrencilerin kazanmaları gereken yeterliklerin ve bunların gösterge­lerinin ne olduğuna karar vermek gerekmektedir.

Alanlara göre yeterlikleri, ve rehberlik programı­nın uygulanması sonucunda /sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda gerçekleşti­rilecek amaçları; yeterlik göstergeleri ise bu amaçların gerçekleşmesi için kaza­nılması beklenen öğrenci davranışlarıdır. Burada önemli olan iki nokta vardır: 1. Programın rehberlik müfredatı kısmında, öğrenci yeterliklerinin kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda ayrı ayrı oluşturulması, 2. Her bir yeterliğe ulaşmayı sağlayacak olan öğrenci davranışlarının sınıf düzeylerine göre aşamalı olarak zenlenmesi.

Kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrencilerin kazanmaları gere­ken yeterlikler neler olabilir? (İlköğretim ve ortaöğretim için ayrı ayrı düşününüz.)

Aşağıda, ilköğretim psikolojik danışma ve rehberlik programında kişi­sel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlara göre oluşturulmuş öğrenci yeterlikleri ve ye­terlik göstergelerine ilişkin örnekler verilmiştir.

Kişisel/Sosyal Rehberlik

Yeterlik: Kendisinin ve başkalarının kendine özgü özellik ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Yeterlik Göstergeleri:

 • Fiziksel özelliklerini tanımlama. (1. sınıf)
 • Kendine ilişkin özel ya da farklı özelliklerini ta­nımlama. (2. sınıf)
 • Başkalarının Özel ya da farklı özelliklerini tanım­lama. (3. sınıf)
 • İnsanların nasıl farklı olduklarını, farklı yetenek ve becerilere sahip olduklarını anlama. (4. sınıf)
 • Değer verdikleri kişisel özellik ve yeteneklerini belirtme. (5. sınıf)
 • Özellik ve yeteneklerinin nasıl değişebileceğini ve gelişebileceğini anlama.(6. sınıf)
 • Kendi özellik ve yeteneklerini başkalarının özel­lik ve yetenekleriyle karşılaştırıp ı kabul etme. (7. sınıf)
 • Kendi özellik ve yeteneklerine değer verme. (8.sınıf)

Eğitsel Rehberlik

Yeterlik: Öğrenen bir birey olarak öğrenme süre-cinde etkin bir rol üstlenmeyi sağlayacak becerileri geliştirebilme. Yeterlik Göstergeleri:

 • Okulda öğrendiklerini tanımlama. (1. sınıf)
 • Okulda öğrenme yaşantılarını evde karşılaştığı durumlarla ilişkilendire-
  bilme. (2. sınıf)
 • Öğrenmenin yararlarını farkına varma. (3. sınıf)
 • Her bir dersi öğrenmek için çalışma becerilerinin gerekliliğini an!ama.(4. sınıf)
 • Etkili öğrenme yöntem ve tekniklerini öğrenme.(5. sınıf)
 • Boş zaman etkinliklerinin yaşamına olumlu katkı­lar sağlamadaki rolünü kavrama. (6. sınıf)
 • Ders çalışma planı yapma. {7. sınıf)
 • Kişisel öğrenme ve çalışma becerilerini değer­lendirerek bunların nasıl geliştirilebileceğini açık­lama. (8. sınıf)

Mesleki Rehberlik

Yeterlik: Karar verme sürecini kavrayabilme.

Yeterlik Göstergeleri:

 • Kendi kendine verdiği kararları betimleme. (1. sınıf}
 • Kendisi için zor olan kararları fark etme. (2. sınıf)
 • Seçimlerin karar vermede önemli olduğunu fark etme. (3.sınıf)
 • Karar vermenin önemini açıklama. (4. sınıf)
 • Geçmişte vermiş olduğu bir kararın şu anda yaşamını nasıl etkilediğine İlişkin örnekler verme. (5. sınıf)
 • Karar verme aşamalarını bilme. (6. sınıf)
 • Kendi karar verme tarzını fark etme. (7. sınıf)
 • Vereceği kararların geleceğine olan etkilerin fark etme. (8.sınıf)
Banner Content
Tags: , , , , , , , , ,

Related Article

0 Comments

Leave a Comment
BİZİ TAKİP EDİN

PINTEREST

INSTAGRAM

LINKEDIN

YOUTUBE
reklam

Sosyal