Davranışçı Yaklaşım

1910′ larda (1878-1958) tarafından daha çok psikanalitik kurama tepki olarak geliştirilen zihnin incelenmesini tümüyle reddederek organizmanın davranışlarıyla ilgilenilmesi gerektiğini savunmuştur . Davranışçı yaklaşımın önde gelen diğer kuramcıları, , Skinner’dir. Davranışçı psikolojiye göre, nesnel yöntemlerle ölçülemeyen gözlenemeyen zihinsel süreçlerin incelenmesinin bir anlamı yoktur.

 

Davranışçılar öğrenmeyi, uyarıcı ve tepki arasındaki bağla açıklamakta ve içebakış yöntemini tümüyle reddetmektedirler. Davranışçılara göre gözlenen davranışların açıklamasında ilkeleri kullanılmalıdır. , organizmanın davranışlarındaki değişiklik olarak tanımlanmaktadır . Davranışçı yaklaşıma göre , tedavi edilmesi gereken davranışlar uyumsuz ve bozuk davranışlar­dır. Davranış tedavisinin amacı ise, bu bozuk davranışların yerine uyumlu davra­nışların kazandırılmasıdır.

 

Bu kurama göre insanlar yeni davranışlar öğrenebildiklerine göre, psikolojik danışma ve rehberlik sürecinde de daha önce öğrendikleri olumsuz davranışlar yerine yenisini öğrenebilirler . Ancak.öğrenmenin gerçekleşmesi için uyarıcı davranış ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bozuk davranışa yol açan çevresel koşullar ya da uyarıcılar ortadan kaldırılıp, istenen davranışların pekiştirilmesiyle yeni davranışlar kazandırılabilir.

Leave a Reply

  • (will not be published)