Akılcı-Duygusal Yaklaşım

Akılcı-duygusal yaklaşımın (- ) kurucusu 1913 yılında Pittsburgh’da doğan ’dir. Psikanalizin yüzeysel ve bilimsel ol­mayan bir tedavi şekli olduğuna inanan Ellis 1955 yılında hümanistik, felsefi ve davranışsal yaklaşımları birleştirerek akılcı duygusal () görüşü ortaya koymuş­tur .

 

RET öğretici, yöneltici ve düşünceyle ilgili olduğu kadar duygularla da ilgili­dir. Bilişlerin (düşüncenin), duyguların ve davranışların önemli ölçüde birbirlerine etki ettikleri ve karşılıklı neden sonuç ilişkisine sahip oldukları varsayımına dayanmaktadır.

RET’in temel varsayımı duyguların, inançlar, değerlendirmeler, yorumlar ve davranışlardan etkilendiğidir. Ellis, bireylerin (akılcı) olduğu gibi olmayan inançlara da sahip olduğunu öne sürer. Bu nedenle akılcı duygusal te­rapi sürecinde danışanlar, kendi kendilerine kazandıkları ve pekiştirerek kalıcı hale getirdikleri irrasyonel inançları belirleme ve değiştirme için gerekli becerileri öğrenirler. Terapi bir eğitim süreci olarak görülmekte ve danışman ödev veren, doğru düşünme için stratejiler öğreten bir öğretmen rolünde, danışan ise öğrenci rolündedir. Danışan bu süreçte elde ettiği becerileri günlük yaşamda da uygula­maktadır.


Kendinden sonraki bilişsel kuramlara öncülük eden akılcı-duygusal yakla­şım, daha çok entelektüel tekniklere önem vermesi, ev ödevleri vererek danışma sürecini dışarıya taşıması ve danışmanın fazlaca etkin olması bakımından eleştirilmiştir.

Leave a Reply

  • (will not be published)