Tagged: mesleki

Kapsamlı Gelişimsel PDR Programları 0

Okullarda PDR hizmetlerinin başlangıcından bu yana, bu hizmetlerin nasıl ve hangi içerikte verileceği, psikolojik danışmanların rollerinin neler olacağı gibi konularda, bir başka deyişle okul PDR hizmetlerinin nasıl örgütleneceği konusunda çeşitli modeller uygulanmıştır. Bu modellerden başlıcaları aşağıda kısaca tanıtılmıştır (Erkan, 2004). Günümüz toplumunun beklentileri, öğrencilerin sürekli artan ihtiyaçları eğitim sistemimiz ve kaynaklarımıza giderek artan talepler yüklemektedir. (daha&helliip;)

Ginzberg’e Göre Mesleki Gelişim 0

ginzberg-meslek-secimi

Meslek seçimine gelişimsel bir süreç olarak bakan ginzberg ve arkadaşlarına göre bir meslek seçimi; yalnızca belirli bir anda gerçekleşen bir olay değil, çocukluktan ergenliğe oradan da erken yetişkinliğe uzanan geniş bir dönemi kapsayan gelişimsel bir süreçtir. Bu kuramın üç temel özelliği vardır.

  • a) Meslek seçimi bir süreçtir.
  • b) Bu süreç büyük ölçüde geri dönülmezdir.
  • c) Seçim süreci daima bir uzlaşmayı içerir

Ginzberg mesleki karar verme sürecini fantezi, geçici ve gerçekçi olarak üç dönemde incelemiştir. Fantezi dönemde seçimler hayali ve oyuna yöneliktir. Çünkü çocukların gerçeklik algıları tam olarak gelişmemiştir. 11-17 yaşlarını kapsayan geçiş döneminde genç ilgi, yetenek ve değer yargılarının farkına vararak daha gerçekçi seçimler yapmaya hazırdırlar. Gerçekçi dönemde ise birey geçirmiş olduğu çeşitli yaşantılarla birlikte kendi kişisel sosyal özelliklerini de dikkate alarak tercihlerini uygulamaya koyabilmektedir.