Pazartesi, Temmuz 26, 2021

Bu birimin hizmetlerine, bilgi toplama ve yayma de denir. Bu birim, gereksinim duydukları konularda öğrencileri aydınlatmak için, önce bilgi toplamakta sonra da bunları öğrencilere ulaştırmaktadır. (Bakırcıoğlu, 1994, s.235).

Öğrenciler eğitim yaşantıları süresince birtakım bilgilere ihtiyaç duyarlar. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgiler eğitsel, mesleki ve kişisel alalarla ilgili bilgilerdir. Ayrıca çeşitli tekniklerle öğrenciler hakkında toplanan bilgilerin öğrencilere aktarılması rehberliğin bilgi verme hizmet alanında yer almaktadır.

Eğitsel bilgi, öğrencilerin bulundukları eğitim programı ve gidebilecekleri üst eğitim kurumları hakkındaki bilgilerden oluşur. Eğitsel bilgiler vermenin amacı, öğrencilerin ilgi ve doğrultusunda bir eğitim programına yönelmeleri ve bunda başarılı olmalarıdır. Öğrenciler eğer bu konuda kendileri için açık olan olanakların neler olduğunu bilmezlerse eğitim programları seçiminde uygun kararlar veremezler. Öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri uygun kararlar vermelerini sağlamak için bulundukları eğitim programının içeriği, alanlar, zorunlu ve seçimlik dersler, ders dışı eğitsel etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak gerekir. Ayrıca bir eğitim kurumundan mezun olmak üzere olan son sınıftaki öğrencilere gidebilecekleri okullar ve kendilerini geliştirebilecekleri olanaklar tanıtmakta yarar vardır. Üst eğitim kurumları hakkında bilgi edinmenin çeşitli yolları vardır. Bunların bir kısmı aşağıda belirtilmiştir: (Can, 2002, s.60)

Eğitim kurumlarını ziyaret etme,

Okul inceleme çalışmaları,

Eğitim kurumlarını tanıtıcı broşürleri-kitapları inceleme,

Bilgi sahibi edinilmek istenen okuldan bir öğretmenin tanıtım yapmak üzere sınıfa davet edilmesi,

Okullara-sınavlara başvuru kılavuzlarının incelenmesi,

Kurumlarla ilgili basın yayında yer alan bilgilerin arşivlenmesi ,

İlgili kurumların internetteki tanıtıcı sitelere ulaşarak bilgiler alınabilir.(Can, 2002, s.s.60,61).

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları diğer bilgi alanı meslekler hakkındaki bilgilerdir. Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişiliklerine uygun bir mesleği yardım etmek okullardaki rehberlik ve hizmetlerinin amaçlarından biridir. Öğrencilerin kendilerine uygun bir meslek seçmelerine için sahip oldukları özellikleri bilmenin yanında yönelmeyi düşündükleri meslekler hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olması mümkün değildir. Öğrencilere bir mesleği incelerken hangi bilgileri nasıl edinecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi yeterlidir. Öğrencilerin meslekler hakkında bilgi edinmelerinin bazı yolları şunlardır:

Öğrencilerin ilgilendikleri mesleğin icra edildiği iş yerlerine ziyaretlerin yapılması,

İş yerinde yarı zamanlı çalışma,

Meslek elemanı yetiştiren kurumları ziyaret etme,

Öğrencilerden meslek incelme grupları oluşturma,

Yüksek öğretim programlarını ve meslekleri tanıtan kitaplara başvurma,

İş ve işçi bulma kurumunun meslekleri tanıtıcı kaynaklarını inceleme,

Meslek elemanları yetiştiren kurumları tanıtan yazılı ve görsel kaynaklara başvurma,

Öğrencilerin bilgi edinmek istedikleri mesleği icra eden bir meslek elemanını sınıfa davet etme,

Meslek odalarının veya derneklerin ilgili mesleği tanıtan yazılı ve görsel materyallerinin incelenmesi. (Can, 2002, s.61).

Öğrenciler kişisel ve sosyal gelişim açısından oldukça kritik kabul edilen bir gelişim aşamasındadırlar. Öğrencileri yaşadıkları değişim ve gelişmeler hakkında bilgilendirmek gelişimlerini destekleyici olacaktır. Ayrıca sosyal gelişim ve uyumlarını kolaylaştıracak; aile arkadaş ve diğer çevreleriyle ilişkilerini zenginleştirecek kişiler arası ilişkilere yönelik bilgiler verebiliriz. Bu bilgiler yeterliliği ölçüsünde sınıf öğretmeleri ve psikolojik danışmanlar tarafından verilebilir. Ayrıca verilecek bilgi oranıyla ilgili bir uzman okula davet edilerek öğrencilerin bilgilenmeleri sağlanabilir. Bunun yanında öğrencilere konuyla ilgili eğitsel kitapları okumalarını ve filmleri izlemelerini önermek öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlayan bir diğer yoldur. (Can,2002, s.s. 61,62).

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleriyle Öğrencilere Neler Kazandırılıyor?

Zamanı iyi kullanma, verimli çalışma ve tam yollarını kavrıyorlar. Bunun sonucunda, kendilerine özgü, verimli bir çalıma ve tam öğrenme biçimi geliştiriyorlar.

Öğrenmenin içsel ve dışsal koşullarını tanıyorlar.

Okuma ve öğrenme güçlüklerini ve bunları ortadan kaldırma yollarını öğreniyorlar.

Not tutma, not alma ve özet çıkarma tekniklerini kavrıyorlar.

Ders ve yardımcı ders kitabı, sözlük, ansiklopedi, atlas gibi kaynaklardan en iyi biçimde yararlanma konusunda bilgilenmiş oluyorlar.

Bir konuyu öğrenmede, öğrenilen konuyu pekiştirmede izlenecek etkin yolları tanıyorlar.

Doğru, hızlı, anlamlı, sesli ve sessiz okuma becerisi kazanıyorlar.

Okul programlarının; programlar arası yatay ve dikey geçiş koşullarını, üst okulları öğreniyorlar.

Bireyin kişilik gelişimine, toplumsal kurallara ilişkin bilgiler ediniyor ve bunları kullanıyorlar.

Okulun ve çevrenin öğrenim olanaklarından, en iyi biçimde yararlanıyorlar.

Okulun ve çevrenin yaşam koşullarına uyum sağlıyorlar.

İş ve meslekleri tanıyor, kendilerine uygun iş ve meslek seçme olanağını elde ediyorlar. ( Bakırcıoğlu, 1994, s.s. 238,239).

Banner Content
Tags: , ,

Related Article

0 Comments

Leave a Comment
BİZİ TAKİP EDİN

PINTEREST

INSTAGRAM

LINKEDIN

YOUTUBE
reklam

Sosyal