Pazartesi, Temmuz 26, 2021

rehberlik amacı ile mesleklerin incelenmesi ile meslekler hakkındaki bilgilerin bireylere verilmesi oldukça kapsamlı ve çeşitli tekniklerin kullanılmasını gerektiren bir iştir.

Bir meslek incelen planı geliştirmeye yardım etme amacı ile burada humphreys ve arkadaşlarının çalışmalarından yararlanılarak mesleklerin incelenmesinde cevaplandırılması gereken sorular şöylece sıralanabilir.

1) Mesleğin esasını oluşturan işin özelliği nelerdir?İşin yapılışı ile ilgili belirgin etkinlikler sorumluluklar yetkiler ve görevler…

2) Meslekte hangi yetenekler gereklidir? İşin gerektirdiği genel ve yetenekler…

3) Mesleğin gerektirdiği eğitim düzeyi nelerdir? Öğrenim düzeyi, süresi,öğrenimin parasal yönü, özel yetişme gerekip gerekmediği.

4) Mesleğe giriş koşulları nelerdir? Girişin sınavla olup olmadığı,sınavın biçimi ve kimlerin yaptığı, giriş için başvurunun nasıl yapılacağı vb..

5) Mesleğe giriş için belirli bir sınırlama var mıdır? Milliyet ,dil,din,ırk gibi ayrımlar fiziksel özellikler bakımından sınırlamalar vb.

6) Çalışma koşulları nelerdir? Günlük çalışma saatleri,mevsimlere göre işin yoğunlaşması,iş riskleri vb.

Banner Content

0 Comments

Leave a Comment
BİZİ TAKİP EDİN

PINTEREST

INSTAGRAM

LINKEDIN

YOUTUBE
reklam

Sosyal