Vak’a İncelemesi

vaka-incelemesi

Vak’a İncelemesi

Vak’a incelemesi sorun olan kişinin tüm yönleriyle derinlemesine incelemektir. Vak’a incelemesinde bir çok test ve test dışı teknik bir arada kullanılarak sorun olan birey hakkında çeşitli bilgiler toplanır. Tekniğin amacı toplanan bilgiler ışığında bireyin sorununun nedenini ortaya koymak ve uygun çözümler üretmektedir. Bu teknik okullarda öğrenme ve uyum güçlüğü gösteren veya olan öğrencilerin öz geçmişlerini, aile içi ilişkilerini, sosyal yaşam ve kişiler arası ilişkilerini araştırmak amacıyla kullanılır.

Olay konferansı ile özel bir problemle karşı karşıya kalan bireyin durumunu görüşmek ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere kurumdaki tüm uzman personelin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri toplantıdır.

Vak’a incelemesi sonucunda düzenlenecek raporun şu bilgileri içermesi gerekmektedir;

1-İncelenen bireyin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi.

2-Anne ve babanın sağ ,ölü ,öz ,üvey oluşu..

3- İfade edilen sonucun kısaca tanımı ve açıklaması.

4-İncelenen bireyin beden ve psikolojik muayene sonuçları.

5-, kazalar ve ameliyatlar.

6-, akademik başarısı, okul yaşantısı, ve öğretmenleriyle ilişkisi, disiplin olayları.

7-, ailenin sosyoekonomik durumu, .

8-İncelenen bireyin sosyal ilişkileri, okul dışı ve sosyal ilişkileri, karşı cinsle ilişkileri, polis kayıtları,

9-Duygusal gelişimi.

10- ve planları.

11- ve konulan tanı.

12- ve öneriler

13-Önerilerin uygulanmasına ilişkin planlar ve izleme.

14- veya kurum ve tarihi.

Vak’a incelemesi tekniğinin kendine göre bazı olumlu ve olumsuz yönleri vardır.

Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1-Vak’a incelemesi çok zaman alan bir tekniktir. Bazen sorunun güncelliğini yitirmesine ve bireye bıkkınlık vermesine yol açmaktadır.

2-Vak’a değişik kişilerin bilgilerine başvurmak gerektiğinden dolayı, bazen ilgililerle ilgili iş birliği sağlamada sorunlar yaşanabilir.

3-Toplanan bilgiler geçmişe ait olduğundan bireyin hatırlamalarında yanlışlık olmakta, tutarsızlık halinde sonuçları da sentez götürmek güçleşmektedir.

4-Vak’a incelemesinin kullanılması gerektirmekte, bu da kullanılmasını sınırlamaktadır.

5-Vak’a incelemesi yöntemi ile kişi yakından ilgilendiği ve içini dökme fırsatı verdiği için yararlı ve etkili bir yöntem olabilmektedir.

6-Vak’a incelemesi önemli sorunlar için ya da karmaşık olan vak’alarda kullanılması uygundur.

7-Vak’a incelemesi bireyi bir bütün olarak tanımayı sorunun çok boyutlu görmek, ,konuya bir çok açıdan bakmak sistemli ve bilimsel tutumları kazandırmaktır.

Leave a Reply

  • (will not be published)