Tagged: Meslek seçimi

Rehberliğin Çeşitleri 0

Rehberliğin Çeşitleri

1)Birey Sayısına Göre Rehberlik

A)Bireysel Rehberlik

Rehberlik ya da psikolojik danışma hizmetinin bir kişiye verilmesidir.

*Danışan ve uzmanın beraber çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir. Danışanın, problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, .uzmanın bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna elvermesi durumunda uygulanır. Bireysel çerçevedeki problemlere örnek olarak; kendini ifade etmede güçlük, uykusuzluk, performans kaygısı, kaygılar ve korkular gibi konular gösterilebilir. (daha&helliip;)

Ginzberg’e Göre Mesleki Gelişim 0

ginzberg-meslek-secimi

Meslek seçimine gelişimsel bir süreç olarak bakan ginzberg ve arkadaşlarına göre bir meslek seçimi; yalnızca belirli bir anda gerçekleşen bir olay değil, çocukluktan ergenliğe oradan da erken yetişkinliğe uzanan geniş bir dönemi kapsayan gelişimsel bir süreçtir. Bu kuramın üç temel özelliği vardır.

  • a) Meslek seçimi bir süreçtir.
  • b) Bu süreç büyük ölçüde geri dönülmezdir.
  • c) Seçim süreci daima bir uzlaşmayı içerir

Ginzberg mesleki karar verme sürecini fantezi, geçici ve gerçekçi olarak üç dönemde incelemiştir. Fantezi dönemde seçimler hayali ve oyuna yöneliktir. Çünkü çocukların gerçeklik algıları tam olarak gelişmemiştir. 11-17 yaşlarını kapsayan geçiş döneminde genç ilgi, yetenek ve değer yargılarının farkına vararak daha gerçekçi seçimler yapmaya hazırdırlar. Gerçekçi dönemde ise birey geçirmiş olduğu çeşitli yaşantılarla birlikte kendi kişisel sosyal özelliklerini de dikkate alarak tercihlerini uygulamaya koyabilmektedir.

 

MESLEKİ REHBERLİK NEDİR? 0

mesleki-rehberlik-nedir

Mesleki rehberlik; bireyin kendi kişisel özellikleri ve meslekler hakkında bilgi sahibi yaparak kendine uygun bir mesleği seçip bu alanda ilerlemesine yardım etme sürecidir. Bu süreç içerisinde bireyin geleceğini planlamasını ve bir iş bulması konusunda alacağı kararlara yardım etmek önemlidir.

Mesleki rehberlik bireyin kendisi, çevresi ve meslek olanakları hakkında bilgilere sahip olmasını ve bu alandaki bilgiyi değerlendirip doğru bir karar varmasına yardımcı olmak gibi hizmetlerden oluşmaktadır. Meslek bireyin toplum içindeki gereksinimlerini karşılamasına olanak veren bir araçtır. Mesleğe yöneltme faaliyetlerinde hem bireyin, hem de işin tüm özellikleri incelenip, ikisi arasında ortak noktalar tespit edilerek bireyin kendine uygun bir meslek seçmesine yardım edilmelidir.

Mesleki rehberlik hizmetleri, bu hizmetlerin yaygınlaştığı ilk yıllarda bir meslek seçme aşamasında olan bireylere verilen anlık bir hizmet olarak algılanmıştır. Ancak daha sonraları meslek seçimi gelişimsel bir süreç içerisinde çocukluktan yaşamın sonuna kadar incelenmeye başlanmıştır. Mesleki gelişim, mesleğe yönelme ile ilgili düşünceler, meslek seçimi, mesleğe giriş, mesleğe uyum, meslekte ilerleme, emeklilik ve sonrası gibi bireyin yaşamının büyük bir kısmını kapsamaktadır.(Kaya;2004:138-139-140)