Perşembe, Haziran 4, 2020

Meslek gelişimi ve meslek gelişimi görevleri kavramları doğal olarak meslek olgunluğu kavramını ortaya çıkarmıştır.

ve , meslek gelişimi kuramında meslek olgunluğunu sınamak için, aşağıdaki meslek olgunluğu boyutlarını geliştirmişlerdir.

1. Boyut- Meslek seçimine yöneliş

1-1. Seçme konusuyla ilgilenme
1-2. Meslek seçimine yönelişte kaynakları kullanma

2. Boyut- Meslek hakkında toplama , planlar yapma

2-1. Tercih edilen meslek hakkında özgül bilgileri saptama
2-2. Tercih edilen mesleği daha özgül olarak planlama
2-3. Planlama faaliyetlerini genişletme

3. Boyut – Meslek tercihlerinin tutarlılığı

3-1. Alanlar içinde meslek tercihlerinin tutarlılığı
3-2. Düzeyler içinde meslek tercihlerinin tutarlılığı
3-3. Alan düzeyler dahilinde meslek tercihlerinin tutarlılığı

4. Boyut- Özelliklerin billurlaşması

4-1. Ölçülen ilgilerin örüntülenme derecesi
4-2. İlgi olgunluğu
4-3. Çalışma sevgisi
4-4. İş değerlerinin örüntülenme derecesi
4-5. İş ödüllerinin etraflıca tartışılması
4-6. Seçme ve planlama sorumluluğunun kabullenilmesi
4-7. Meslek seçiminde

5. Boyut- Meslek tercihlerinde akılcılık

5-1. Yetenek ve tercih arasında uygunluk
5-2. Ölçülen ilgilerle tercihler arasında uygunluk
5-3. Tercih düzeyi, ölçülen ilgiler ve meslek düzeyi arasındaki uygunluk

Meslek Olgunluğunu Etkileyen

– Zeka
– Bilişsel karmaşıklık
– Cinsiyet
– Sosyo – Ekonomik düzey
– Zaman perspektifi

Banner Content
Tags: , , , , , , ,

Related Article

0 Comments

Leave a Comment
BİZİ TAKİP EDİN

PINTEREST

INSTAGRAM

LINKEDIN

YOUTUBE
reklam

Sosyal