Pazartesi, Temmuz 26, 2021

1960’lı yılların basında depresyon teşhisi almış hastalarla çalışmaları sonucunda Aaron T. Beck bilişsel terapiyi geliştirmiştir. Başlangıçta psikanalitik yakla­şımı benimseyen Beck, depresyondaki kişinin olumsuz düşünce içeriğine odaklaşmanın daha tatmin edici olduğuna karar vermiştir .

Akılcı duygusal yaklaşım ve pek çok davranışçı yaklaşımdan da etkilenen bilişsel yaklaşıma göre danışma süreci, aktif, zaman sınırlı, danışan merkezli ve yapılandırılmıştır. Bilişsel yaklaşımla yürütülen danışma sürecinin amacı, danışanın benliğini yıkıcı bilişsel süreçlerim tanıması ve bunlardan kurtulmasıdır. Bilişsel yaklaşıma göre bireylerin psikolojik sağlıklarının bozulmasının nedeni, otomatik olarak geliştirilen olumsuz düşüncelerdir. Amaç, danışanın bu otomatik düşünce­ler şemasına ulaşmak, danışanın düşüncelerini tanımak yoluyla düşüncelerim değiştirerek şemayı yeniden oluşturmaktır.


Bilişsel yaklaşıma göre psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bireylerde gözlenen ortak noktalar şunlardır. Kendini, (olumsuz üçlü), şeklindeki olumsuz düşüncelerin otomatik olarak ortaya çıkması, bilgi işlemede ve algılamada sistematik hatalar ya da bilişsel hatalar ve temel işlevsel olmayan sayıltıların ortaya çıkmasıdır, (şema kavramı) .


Beck, uygulamalarının temelinde danışanla danışman arasında kurulan ilişkinin kalitesi olduğunu vurgular. Bu yaklaşımı benimseyen psikolojik danışma sürecinde danışan da danışman da aktiftir . Bilişsel stratejilerin yanısıra davranışsal stratejiler de kullanılır. Davranışsal teknikler bilişsel teknikler­le birlikte uygulanır. Ev ödevleri, atılganlık eğitimi, sosyal beceri eğitimi, davranışının provası, maruz bırakma bu tekniklere örnek olarak verilebilir.

Banner Content
Tags: , , , , , , , , , , ,

Related Article

No Related Article

0 Comments

Leave a Comment
BİZİ TAKİP EDİN

PINTEREST

INSTAGRAM

LINKEDIN

YOUTUBE
reklam

Sosyal