Pazartesi, Mayıs 13, 2024

“Eğitim” bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranışlar kazandırma sürecidir. Eğitimin amacı,

– Bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine ve topluma yararlı hale gelmesi.

– Ortaya çıkan sorunlara çözüm bulma.

– Problem çözme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Eğitim programları, ”bilişsel” öğrenme yaşantılarıyla ilgilidir.

Öğrenci kişilik hizmetleri ise; bireysel farklara ve gereksinimlere cevap veren çabalardır, tutumları, davranışları, değerler, ve kişisel amaçlarla ilgili olarak, bireye ağırlık veren etkinlikleri kapsar.

ÖĞRETİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ

  1. Öğretim öğrencilerin bilişsel yeteneklerinin rehberlik ise öğrencilerin duyuşsal yeteneklerinin geliştirilmesine ağırlık verir.
  2. Öğretim, gruplara yönelik bir hizmettir. Rehberlik, doğrudan doğruya “bireylere” ilişkin bir hizmettir.
  3. Öğretim bireye kendi dışında olup biten olaylar hakkında bilgi aktarır. Rehberlik bireye kendini tanıma, kendine ve topluma yararlı ve uyumlu olmada gerekli davranış ve değerler geliştirmesine yardım eder.
  4. Rehberlik kişinin iç dünyasına, öğretim kişinin dış dünyasına yönelir.
  5. Rehberlik, hizmeti bireyin gönüllü olarak katılımını gerektirir. Öğretim ise hedef aldığı grup için zorlayıcı olma özelliğine sahiptir.
  6. Öğretim konusu programlarla belirlenmiştir. Rehberliğin konusu bireyin özel gereksinimlerine yöneliktir.

Çağdaş eğitim, bireylerin bilişsel yeteneklerinin yanı sıra duyuşsal yeteneklerinin de geliştirilmesine yer vermesi ve bireylerin davranışlarına yönelik olması nedeniyle temel amaçlarda birleşmektedir.

Öğrenci kişilik hizmetleri eğitim süreci içinde;

a)     Öğretim dışında kalan öğrencilere

b)     Eğitimi destekleyici hizmetler olarak düşünülebilir.

PROGRAM GELİŞTİRME VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Program geliştirme ile uğraşan uzmanlar geliştirilmek istenen “ istendik davranışları” ve bu davranışların kazandırılması için gerekli “öğrenim yaşantılarını” saptarlar. Daha sonrada

a)     Proramın etkinliğini

b)     Davranışların istenilen doğrultuda gelişip gelişmediğini değerlendirme yöntemleriyle kontrol ederler.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UZMANININ KATKISI

­- Program geliştirme ekibine, danışmanın katılması geliştirecek programın psikolojik boyutları yönünden yararlı olmaktır.

–          Danışmanlar,

a)Çocuk gelişimi,

b)Akademik başarı

c)Genel ve özel yetenekler

d) çevre koşullarının başarıya etkisi

e)

f) Psikolojik testler gibi konulardan yetişmiş olduğu için program geliştirme faaliyetlerini katılmakta ve önemli bir rol oynamaktadır.

Danışmanlar, alanları ile ilişkili olarak “geliştirici rehberlik” ile uğraştıkları için, öğrencilerin temel gereksinimlerini ve davranış kazandırma yöntemlerinin yakından bilirler. Okul programlarında yer alan tutum, istek, davranışların değerlendirmelerini de bilmektedirler. Okul öğretim programı, ders dışı programlarla ve çeşitli derslerle ilgili ileri sürülen fikir ve duygulara ilişkin yaşantıları vardır.

–          Mesleki tarama mezunları izleme çalışmaları ve ilgili araştırmalar gibi.

Dolayısıyla çalıştığı toplumdaki ekonomik ve eğitsel değişiklikler konusunda sürekli olarak çevre ile temas halindedir. Bu nedenle, okulun bireysel ve toplumsal tatmin edip etmediğini değerlendirebilirler.

Söz konusu durumlarda program değişiklikleri, bilgi, öneri ve ipuçları verebilirler. Bütün bunlar danışmanın program geliştirme grubu içinde aktif bir rol oynamasının gereğini vurgulamaktadır.

:

  • Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ankara, 2001
  • Prof. Dr. Hasan TAN Psikolojik Danışma ve Rehberlik İstanbul, 1992
Banner Content
Tags: , , , , , , ,

Related Article

0 Comments

Leave a Comment
BİZİ TAKİP EDİN

PINTEREST

INSTAGRAM

LINKEDIN

YOUTUBE
reklam

Sosyal