Tagged: Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri 0

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri

Eğitim-öğretim kurumunda PDR hizmetlerinin planlanması, eşgüdümün ve kurum içindeki işbirliğin sağlanması amacıyla PDR hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur(1).

Komisyon okulun öğretime başlayacağı tariften bir hafta önce; ikinci yarıyılın ilk haftası ve dönemin bittiği son ay içerisinde olmak üzere yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca, okul müdürü gerekli gördüğünde, yıl içinde kurulu toplantıya çağırabilmektedir(2). 

   

Komisyon Kimlerden Oluşur?

PDR hizmetleri okul yürütme komisyonu, okul müdürünün başkanlığında;

             Müdür yardımcıları

             PDR servisi psikolojik danışmanları

             Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci (daha&helliip;)