Tagged: Kişisel/Sosyal Rehberlik

Alanlara Göre Öğrenci Yeterlikleri 0

Alanlara Göre Öğrenci Yeterlikleri ve Göstergelerinin Oluşturulması

Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının genel yapısını belirle­dikten sonra, öğrencilerin kazanmaları gereken yeterliklerin ve bunların gösterge­lerinin ne olduğuna karar vermek gerekmektedir.

Alanlara göre öğrenci yeterlikleri, psikolojik danışma ve rehberlik programı­nın uygulanması sonucunda kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda gerçekleşti­rilecek amaçları; yeterlik göstergeleri ise bu amaçların gerçekleşmesi için kaza­nılması beklenen öğrenci davranışlarıdır. Burada önemli olan iki nokta vardır: 1. Programın rehberlik müfredatı kısmında, öğrenci yeterliklerinin kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda ayrı ayrı oluşturulması, (daha&helliip;)