Gözlemsel Teknikler 0

Gözlemsel Teknikler

Gözlemsel Teknikler

Bireyi tanıyandan sorma yada diğer bir ifadeyle gözlemsel yaklaşım içinde yer alan teknikler olarak gözlem, derecelendirme ölçekleri, vak’a kaydı, vak’a incelemesi, sosyometri, kim bu, sosyo drama, teknikleri yer almaktadır.

Gözlem: 

Bir kimsenin diğer bir kimse hakkında duyu organları ile bilgi edinme yolu veya bireylerin değişik ortamlarda , çeşitli davranışları hakkında onları gözleme yolu ile bilgi toplama tekniği olarak tanımlanır. Gözlem bilgi toplama aracıda diyebiliriz. Okumaya Devam

Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin İle Bireysel Değişim – Gelişim 1

Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin CD zihin haritanızı lehinize programlayabilirsiniz.

Pazarlama, Askeri eğitim, psikoloji ve kişisel gelişim alanlarında uzun yıllardır kullanılan, bilinçaltına mesajlar ulaştırarak bilinçaltını yeniden programlama sisteminin Türkiye’deki adı Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin Sistemidir.  Bir diğer deyişle yeni nesil kişisel gelişim ve değişim aracıdır. Okumaya Devam

Rehberliğin Tarihçesi 0

Rehberliğin Tarihçesi

Rehberliğin Amerika’daki Gelişimi

 1-Öğrencileri iş olanaklarından haberdar etmek anlamında ilk rehberlik denemesi 1895 yıllarında başlatılmıştır.

 2-1908 yılında Boston’da Frank Parsons ilk mesleki büroyu kurmuştur.

 3- 1909/ 1915 yılları arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaştığı görülmektedir. 1915te öğrencilere, öğretmenlere ve velilere meslekler hakkında bilgi vermek üzere Baston Enformasyon Dairesinden sonra 1915 te Boston Mesleki Rehberlik Dairesi kurulmuştur.

 4- İlk mesleki rehberlik kongresi 1910 da Boston da toplanmıştır. Ulusal düzeyde mesleki bir örgüt kurmanın ilk adımları atılmış ardından Ulusal Mesleki Rehberlik Derneği kurulmuştur. Okumaya Devam