Hoppock’un Kuramı (1963)

hoppock-mesleki-gelisim

Bu görüşe göre:

1) Bireyler bilinçli yada bilinçsiz oldukları bazı duygusal ihtiyaçlarını ve değerlerini doyurmak amacı ile bir meslek seçerler.

2) Seçilen meslek bireyin kendi ihtiyaçlarını en iyi karşılayacağını sandığı bir meslektir

3) İster belirgin olarak algılansın ister bireyin yöneldiği davranışlara bakılarak sadece hissedilebilir bir düzeyde olsun bireyin bütün ihtiyaçları onun meslek seçimini etkiler.

4) Bireyin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların doyurulma düzeyi sürekli değişiklik gösterdikçe ve birey ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak yeni meslekler hakkında bilgi edindikçe bireyin meslek seçimi de sürekli değişiklik gösterir. (Kepçeoğlu 63-72)

Leave a Reply

  • (will not be published)