Ginzberg’e Göre Mesleki Gelişim

ginzberg-meslek-secimi

Meslek seçimine gelişimsel bir süreç olarak bakan ve arkadaşlarına göre bir ; yalnızca belirli bir anda gerçekleşen bir olay değil, çocukluktan ergenliğe oradan da erken yetişkinliğe uzanan geniş bir dönemi kapsayan gelişimsel bir süreçtir. Bu kuramın üç temel özelliği vardır.

  • a) Meslek seçimi bir süreçtir.
  • b) Bu süreç büyük ölçüde geri dönülmezdir.
  • c) Seçim süreci daima bir uzlaşmayı içerir

Ginzberg karar verme sürecini fantezi, geçici ve gerçekçi olarak üç dönemde incelemiştir. Fantezi dönemde seçimler hayali ve oyuna yöneliktir. Çünkü çocukların gerçeklik algıları tam olarak gelişmemiştir. 11-17 yaşlarını kapsayan geçiş döneminde genç ilgi, yetenek ve değer yargılarının farkına vararak daha gerçekçi seçimler yapmaya hazırdırlar. Gerçekçi dönemde ise birey geçirmiş olduğu çeşitli yaşantılarla birlikte kendi kişisel sosyal özelliklerini de dikkate alarak tercihlerini uygulamaya koyabilmektedir.

 

Leave a Reply

  • (will not be published)