Topic: Rehberlik ve PD

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Rehberliğin Tarihçesi 0

Rehberliğin Tarihçesi

Rehberliğin Amerika’daki Gelişimi

 1-Öğrencileri iş olanaklarından haberdar etmek anlamında ilk rehberlik denemesi 1895 yıllarında başlatılmıştır.

 2-1908 yılında Boston’da Frank Parsons ilk mesleki büroyu kurmuştur.

 3- 1909/ 1915 yılları arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaştığı görülmektedir. 1915te öğrencilere, öğretmenlere ve velilere meslekler hakkında bilgi vermek üzere Baston Enformasyon Dairesinden sonra 1915 te Boston Mesleki Rehberlik Dairesi kurulmuştur.

 4- İlk mesleki rehberlik kongresi 1910 da Boston da toplanmıştır. Ulusal düzeyde mesleki bir örgüt kurmanın ilk adımları atılmış ardından Ulusal Mesleki Rehberlik Derneği kurulmuştur. (daha&helliip;)

Rehberliğin Çeşitleri 0

Rehberliğin Çeşitleri

1)Birey Sayısına Göre Rehberlik

A)Bireysel Rehberlik

Rehberlik ya da psikolojik danışma hizmetinin bir kişiye verilmesidir.

*Danışan ve uzmanın beraber çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir. Danışanın, problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, .uzmanın bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna elvermesi durumunda uygulanır. Bireysel çerçevedeki problemlere örnek olarak; kendini ifade etmede güçlük, uykusuzluk, performans kaygısı, kaygılar ve korkular gibi konular gösterilebilir. (daha&helliip;)

Eğitim-Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri 0

İnsan toplumsal bir varlıktır. Doğumdan ölümüne kadar çevresi ile etkileşim halindedir. Bu süreç içinde çevrenin istek ve beklentileri çerçevesinde davranışları geliştirir. Bunun yanı sıra gereksinimlerini karşılama ve, gizil güçlerini gerçekleştirme yolunda bir eğilimi vardır. Cağımızda eğitimin amacı, bireyler arasında farkları göz önüne alarak, bireylerin gereksinimlerine yardımcı olmaktır. Ancak kalabalık okullarda öğretmenlerin öğrencilerini tek tek tanıması ve öğretimi reysel ihtiyaçlara göre uyarlaması pek mümkün değildir. (daha&helliip;)